OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Skupinové cvičenia

Skupinové cvičenia

    Pre cvičenie SM Systém platia nasledovné zásady:

    Pre dosiahnutie rýchleho optimálne koordinovaného základného pohybu je nutné cvičiť denne 10 až 15 minút. Keď nebudeme cvičiť denne, prevládnu v oblasti riadenia pohybu negatívne vplyvy sedavého zamestnania a jednostrannej práce a budeme fixovať chybné pohybové vzorce.

    Skupinové kondičné a preventívno regeneračné cvičenia sú uskutočňované pod odborným vedením trénera, ktorý dohliada na správne prevedenie jednotlivých cvikov. Preto je vhodné jedenkrát týždenne absolvovať hodinové skupinové cvičenie pod odborným vedením, kde si cvičenci spresnia cviky a odstránia nedostatky pri jednotlivých cvičeniach

    Šport vyžaduje optimálnu, rýchlu a automatickú koordináciu pohybu. Toto dosiahneme len pravidelným tréningom všetkých polôh a pohybov, ktoré šport vyžaduje. Cvičíme ich najprv pomaly, premyslene s dokonalou kontrolou. Až neskôr pohyb zrýchľujeme. V športovej príprave je nutné dosiahnuť autommatickú optimálnu koordináciu a stabilizáciu panvy, trupu a hlavy a voľný pohyb nechať len končatinám. Kondičný tréning automatickej, optimálnej, rýchlej koordinácie a stabilizácii športovca je nutné doplniť cvikmi smerujúcimi k svalovej harmónii /pretiahnutie a posilnenie/. Pre dosiahnutie tohto cieľa musí športovec cvičiť 30min. denne.

 

aktualizované: 03.02.2020 14:56:59