OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Shiatsu

Shiatsu

História Shiatsu.

Shiatsu pochádza z Japonska, no jeho korene treba hľadať v Číne. Geografia ovplyvňovala pôvodný vývoj liečebných techník a postupov v Číne. Medicína v jednotlivých častiach Číny bola ovplyvnená samotným podnebím krajiny.  V okolí  Žltej rieky bolo podnebie chladnejšie s redšou vegetáciou. V tejto oblasti medicína viac využívala akupunktúru, nahrievanie moxou a masáže /amna/. Teplejšie podnebie v okoli rieky Jang-c  predurčovalo viac využívanie bylinnej liečby, kde sa rozvinul komplexný systém liečby korienkami, listami a kôrou stromov a rastlín. Shiatsu pochádza z amna/masáž/.

Japonci prebrali veľa poznatkov z čínskej kultúry, aby ich zmenili a rozvinuli. Shiatsu je takéto spojenie poznatkov a ďalšieho vývoja. K šíreniu týchto myšlienok do Japonska došlo až okolo 6.storočia n.l., keď spolu s budhizmom nastal aj prílev čínskej filozofie a kultúry. V čínskom myslení prevládali filozofické smery taoizmus, budhizmus a konfucianizmus, pričom každý z nich obsahoval do určitej miery učenie o Tao a princípoch Jin a Jang. K osobitému rozvoju Shiatsu dochádza až začiatkom 20.storocia pánom Tamai Tempaku a jeho knihe Shiatsu Ho /1919/. Tempaku praktikoval masáže amna, ampuku a do-in a okrem toho študoval do hĺbky západnú anatómiu, fyziológiu a masážne metódy. Vo svojej knihe tieto rozdiely zjednotil a znovu začlenil do celkovej koncepcie a duchovného rozmeru liečby.

Fyziológia shiatsu.

Shiatsu v preklade znamená tlak prstami, kde na určité body na dráhach meridiánov sa vyvíja tlak. Týmto spôsobom sa ovplyvňuje energia prúdiaca meridiánmi. Shiatsu používa fyzický tlak na bodoch v priebehu meridiánov k odblokovaniu oblastí preplnených energiou – čo sa prejavuje svalovým napätím, blokáciou orgánov a bolesťami. Zároveň tlakom ovplyvňuje revitalizáciu nedostatočne zásobených oblastí – čo sa prejavuje pocitom chladu, slabosti alebo ako potreba postihnutého miesta sa dotýkať , držať na ňom ruku alebo ho podopierať. Tlak účinkuje rovnako aj na fyzickej úrovni ako stimulácia obehového , lymfatického a hormonálneho systému, rovnako ako regulácia oboch dielov autonómneho nervového systému. To všetko napomáha aktivácii samoliečiacich mechanizmov ľudského tela.

Vnútorné orgány sú nervovým systémom prepojené s kožou, podkožnými tkanivami a svalmi. Vďaka reflexným nervovým procesom je možné pociťovať poruchy funkcií vnútorných orgánov na povrchu tela. A naopak stimuláciou zón na povrchu, dochádza k aktivácii reflexnej činnosti, a tým k uvoľneniu energie v príslušnej dráhe , či k posilneniu funkcie orgánu vyživovaného príslušným nervom.

Nervový systém riadi všetky telesné akcie a operácie a prostredníctvom vegetatívneho nervového systému cez skupiny parasympatikových a sympatikových nervov sa riadia funkcie vnútorných orgánov – žalúdka, čriev, maternice, žliaz... Všetky nerovnováhy a choroby majú vplyv na vegetatívnu nervovú sústavu. Zdravie je založené na rovnováhe medzi týmito dvoma vetvami parasympatikus a sympatikus.

Naše telo je v neustálom procese balancovania. Tak ako všetko v prírode, i ono si hľadá harmóniu. Všetky choroby sú prejavom snahy tela získať znovu stratenú rovnováhu. Inteligentnejšou cestou je však chorobám predchádzať. To je prevencia a shiatsu je terapiou preventívnou.  Pravidelná terapia shiatsu udržuje tok energie Ki v plynulom pohybe bez blokád či stagnácií. Shiatsu smeruje k celistvosti človeka. Jeho účelom je znovuzískanie harmónie medzi človekom a vesmírom. Shiatsu pacienta priamo nelieči, ale pacient sa lieči sám s pomocou terapeuta  dostáva stimuláciu pre navodenie správneho smeru. Dáva mu spätnú väzbu a príležitosť k sebareflexii skutočnej príčiny jeho kondície. K tomu, aby človek dosiahol trvalého vyliečenia, aby žil plne a dynamicky, je harmónia s prírodou nutná.

Zásady pri ošetrení Shiatsu

Shiatsu nemá bolieť, ani byť nepríjemné. Pre ošetrenia shiatsu je pre klienta vhodný ľahký bavlnený odev. Počas ošetrenia je potrebné si odložiť všetky kovové doplnky, retiazky, hodinky... Odporúča sa v deň ošetrenia shiatsu nepiť alkohol ani nejesť žiadne ťažké a príliš bohaté jedlo. Pred shiatsu nejesť najmenej 2 hodiny. Nevhodný je horúci kúpeľ, intenzívne cvičenie alebo telesná námaha. Klient je povinný oboznámiť pred ošetrením terapeuta so svojím zdravotným stavom.

Kontraindikácie

 • akútne horúčkovité ochorenia, zápalové ochorenia, infekčné ochorenia
 • fyzická vyčerpanosť
 • nádorové ochorenia
 • zlyhávanie životne dôležitých funkcií
 • pokročilá arterioskleróza
 • hemofília, leukémia
 • ochorenia brušnej dutiny spojené so zápalom a krvácaním
 • rizikové tehotenstvo a počas prvých troch mesiacov gravidity
 • osteoporóza 
 • hnisavé ochorenia kože, plesne a infekcie
 • zápal kĺbov
 • zlomeniny, krvácajúce poranenia a pomliaždeniny
 • popáleniny
 • kŕčové žily, zápaly žíl, vred predkolenia
 • opuchy nejasného pôvodu

 

Shiatsu - Hotel Hviezda Dudince

 

aktualizované: 03.02.2020 14:56:59