OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

SM System

Vitajte na stránke masaze-relax-zdravie.sk v sekcii SM System

 

Na úvod

    Všetci žijeme v technickom svete, ktorý nám priniesol obrovský pokrok, no s ním v ruka v ruke prišla  k nám aj civilizačná choroba t.j. sedavý spôsob  života, ktorý porušuje vzpriamené držanie tela. Sadneme si do lavice už v prvej triede v škole a skončíme v starobe. Tým, že sme zmenili štýl života a prevažne sedíme, tak nám vzniká deformácia chrbtice.    

        Teraz si povieme, že netreba toľko sedieť a je potrebné chodiť. Bohužiaľ nesprávna chôdza chrbticu ešte viac degeneruje, naopak správna chôdza chrbticu ju regeneruje. Preto sú dôležité pre nás regeneračné cvičenia a naučiť sa správne chodiť. Dlhodobé sedenie nám svaly oslabuje a skracuje, preto ich musíme najprv upraviť a potom môžeme aplikovať správnu chôdzu.

 

        Vhodnými cvičeniami môžeme svaly pretiahnuť a posilniť, naučiť sa koordinácii chôdze a potom nakoniec aplikovať správnu chôdzu. Cvičením je potrebné kompenzovať degeneráciu svalového aparátu.  Napr. joga je výborné cvičenie pre uvoľnenie a pretiahnutie svalového aparátu, no je dôležité, aby už svaly boli vybudované a posilnené. Práve vhodné cvičenie tento handicap odstraňuje a dané svaly nám na viac aj posilní.

     V regeneračnom a preventívnom pohybovom programe odstraňujeme negatívne vplyvy, ktoré preťažujú chrbticu. Človek, ktorý dlhodobo sedí a necvičí nemá veľkú silu, preto pre vybudovanie svalovej hmoty nie sú vhodné veľké sily  s náradím ako to vidíme vo fitcentrách.
    Pre cvičenia sú vhodné sily nanajvýš jedného alebo dvoch kíl. Preto je vhodné využívať také cvičenia, ktoré nám krátkymi cvičeniami denne doma alebo v práci zregenerujú a posilnia svalový systém.
    Pritom je vhodné jedenkrát týždenne absolvovať hodinové skupinové cvičenie pod odborným vedením, kde si cvičenci spresnia cviky a odstránia nedostatky pri jednotlivých cvičeniach.     V súčasnej spoločnosti nám chýba prevencia a ľudia v čoraz mladšom veku majú poškodenú chrbticu. 


        Pohybový aparát sa prispôsobuje vonkajším vplyvom. Keď vonkajšie vplyvy budú podporovať degeneráciu, pohybový aparát bude degenerovať, keď vonkajšie vplyvy budú podporovať regeneráciu, pohybový aparát bude regenerovať. Je na nás, ktoré vplyvy na chrbticu budeme uplatňovať. Jedná sa o životný štýl.

 

aktualizované: 03.02.2020 14:56:59