OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Individuálne cvičenia

 

Individuálne cvičenia

    Sú vedené  podľa individuálnych potrieb a možností klienta. Druh a štýl cvičenia záleží na cieľoch klienta, jeho pohybových možnostiach.

Čo Vám individuálne cvičenie prinesie?

  • Odborné posúdenie potrieb klienta vzhľadom na jeho fyzickú kondíciu a zdravotný stav
  • Vyšetrenie svalového korzetu svalov oslabených a preťažených v kľude a v pohybe
  • Stanovenie vhodného prevenčného alebo kondičného programu na zlepšenie pohybových schopností
  • Cielené vedenie k správnemu prevedeniu jednotlivých cvikov
  • Kontrola pohybových vzorcov po absolvovaní kondičného  a prevenčného programu

 

aktualizované: 03.02.2020 14:56:59