Úvod

Podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania

uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 24.10.2019

TOPlist
aktualizované: 16.01.2020 18:43:40