Myofasciálna masáž

Myofasciálna masáž - mäkké techniky

Myofasciálna uvoľňovacia terapia je pokročilá forma práce s telom, ktorá ma potenciál hlboko ovplyvniť každý sval, kosti, nervy, krvné cievy, orgány a bunky v tele. Najzaujímavejším aspektom tohto systému je, že nepokrýva a neprepája len určité časti, ale je jednou štruktúrou, ktorá existuje v jednom celku od hlavy k nohám bez prerušenia. Myofaciálne uvoľnenie je neobyčajne jemnou a prirodzenou formou strečingu a práce s fasciou, ktorá má hlboký efekt na telové tkanivo.

Fascia je časť spojeného tkanivového systému, ktorému bola v minulosti venovaná veľmi malá pozornosť. Fascia sa skladá z dvoch typov vlákien: kolagenových bunkových vlákien, ktoré sú veľmi tuhé s veľmi malou elasticitou a s elastických vlákien, ktoré sú roztiahnuteľné. Z funkčného hľadiska, môže byť telová fascia považovaná za nepretržite vrstvenú pokrývku z tkanivového vlákna, ktorá sa bez prerušenia zväčšuje. Fascia obklopuje a preniká do každého vlákna a orgánov na celom tele.

Myofasciálne uvolnenie je neobyčajne jemnou a prirodzenou formou strečingu a práce s fasciou, ktorá má:

 • zvýšiť rozsah pohyblivosti kĺbov,
 • omladiť a uvoľniť svalové tkanivo,
 • zvýšiť flexibilitu,
 • znížiť bolesť a napnutia,
 • zosilniť imunitný systém,
 • zlepšiť nervový systém,
 • zlepšiť krvnú cirkuláciu,
 • redukovať zápaly,
 • redukovať svalovú a nervovú bolesť,
 • športové zranenia,
 • šľachové problémy a zamrznutie (nehybnosť) ramien,
 • odstrániť bolesti chrbta, nôh, kolien a chodidiel,
 • odstrániť opakované napäťové zranenia,
 • odstrániť chronické bolenie hlavy,
 • odstrániť krčnú a ramennú bolesť,
 • zvýšiť rozpätie pohybov, flexibility a sily,
 • eliminovať bolesť,
 • zlepšiť spánok,
 • zvýšiť životnosť v práci, športoch a v hrách (pohyboch),
 • podporiť všeobecné zdokonalenie vitálnej a telesnej úrovne,
 • zvýšiť energiu a znížiť stres.

Priama fasciálna liečba je založená na použití špičky jedného alebo viacej prstov ku vstupu do priameho kontaktu s postihnutou oblasťou s cieľom zmanipulovať ju, preťahovať a inhibovať ju so zameraním na uvolňovanie restrikcie. Priama liečba je aplikovateľná hlavne na určité anatomické útvary, včetne ligament, mezentérií, modifikovaných fasciálmych bodov a úsekov fascie, v ktorých boli nájdené pruhy, obmedzenia alebo oblasti stvrdnutia tkaniva vyvolané rozmnožením väziva (indurácia).

V týchto oblastiach je fascia ochromená a neschopná sama sa brániť - je vyčerpaná. Nie je sama schopná toto vyčerpanie prekonať, a preto potrebuje pomoc zvonka, aby sa obnovily normálne fyziologické funkcie, ktoré boli pôvodným atakom narušené.

Preto je k prebudeniu poškodeného fasciálneho tkaniva nutné použiť vhodnú techniku (napr. masáž alebo preťahovanie) tak, že môže nadobudnúť svoju pôvodnú funkciu. Pokiaľ zostanú bez ošetrenia, táto "letargia" na strane tkaniva môže trvať roky a bohužiaľ môže pôsobiť ako spúšťacie miesto chronických degeneratívnych procesov. 

Vždy je trochu prekvapením, keď si uvedomíme, že občas, z neznámych dôvodov, sú tkanivá schopné získať späť svoju správnu funkciu i po dlhom období vegetačného kľudu. Každý určite počul o prípadoch ľudí zotavujúcich sa alebo zbavujúcich sa chronickej bolesti po malých pádoch alebo iných traumách. Považujeme ich za drobné otrasy nervového systému, ktoré môžu viesť k reorganizácii fyziologických okruhov a ciest. Tie nám pripomínajú, že by sme to nikdy nemali vzdávať, a že pokiaľ sú pacienti ochotní a majú o liečbu záujem, nemali by sme žiadny prípad považovať za beznádejný.

Priame techniky zahrňujú založenie priameho kontaktu so štruktúrou, ktorá má byť liečená, a potom vyvinutie tlaku alebo preťahovacej sily. K obnoveniu slobody pohybu je nutný jemný kontakt a mierna sila, zatiaľ iné tkanivá budú vyžadovať lepší kontakt a pomerne silnú manipuláciu s cieľom prebudiť ich. V určitých prípadoch musí vyvíjaný tlak dosahovať až prah pacientovej tolerancie. Poškodená fascia je temer vždy spojená s bolesťou, ktorá je vo väčšine prípadov veľmi akútna. Možno povedať, že bolesť je dôležitým diagnostickým vodítkom a že jej oslabenie alebo odstránenie je jedným s markerov úspešnosti liečby. To by malo byť brané do úvahy, ale jej intenzita by mala byť hodnotená s ohľadom na povahu pacienta, pretože niektorí pacienti tolerujú bolesť relatívne dobre, zatiaľ čo iní majú prah bolesti nižší.

TOPlist
aktualizované: 19.03.2019 10:05:00