Manuálna lymfodrenáž

Manuálna lymfodrenáž - ML

Prvýkrát bola ML opísaná v roku 1936 na medzinárodnej výstave zdravia a krásy v Paríži, kde je prezentoval dánsky fytológ Dr. Emil Vodder ako metódu zvyšujúcu odolnosť voči infekciám. Do praxe sa dostala až v roku 1965. Významnou osobnosťou v terapii lymfatického systému bol essenský (Essen mesto v Nemecku) lekár Dr. Asdonk, ktorý vkladal zásady lymfodrenáže do praxe pri opuchoch. V týchto metódach pokračoval  a rozvíjali ich aj prof. Kuhnke a prof. Földi, ktorí v roku 1967 založili Spoločnosť manuálnej lymfodrenáže podľa Dr. Voddera. V roku 1973 vznikla prvá lymfologická klinika v Nemecku. Terapia lymfedémov podľa metód nemeckých špecialistov sa rozšírila do ostatných štátov európy v nasledujúcich rokoch.

Významným lymfoterapeutom v Českoslovenku sa stal MUDr. Miroslav Bechyně Csc., ktorý sa štúdiu lymfatického systému venoval od roku 1969. Svojou činnosťou významne prispel k zavedeniu komplexnej liečby lymfatických opuchov.

Manuálnu lymfodrenáž definujeme ako špeciálnu hmatovú techniku orientovanú na lymfatický systém. Hmaty vykonávané stláčaním kože a podkožia majú kruhový a špirálový charakter a pomalú frekvenciu. Ovlyvňuje sa tak povrchový a lymfatický systém a regionálne uzliny. 

Aplikáciou špeciálnych hmatov lymfu odtrasportujeme do veľkých zberných ciev /angulus venosus/, kde ústi lymfatický systém do krvného riečišťa.

Cieľom hmatovej techniky ML je redukcia lymfedému podmienená predovšetkým stimuláciou:

 • odtoku lymfy z tkaniva bez posilnenia prítoku krvi
 • zvýšením transportnej kapacity lymfy
 • aktiváciou lymfatických kolektorov
 • zvyšovaním resorpcie lymfy do krvi

Ošetrenie klienta manuálnou lymfodrenážou s diagnózou lymfedému je možné až po vyšetrení lekárom. Relaxačnú a anticelulitídnu masáž je možné realizovať bez predchádzajúceho lekárskeho vyšetrenia.

Doba jedného ošetrenia v priemere trvá 45 - 60 minút. Terapeutická kúra podľa závažnosti môže trvať 2 - 8 týždňov, s frekvenciou 5 krát týždenne.

Samotné ošetrenie má svoje pravidlá, ktoré je treba dodržať, aby čo najskôr došlo k redukcii opuchu.

Indikácie manuálnej lymfodrenáže

a) primárny lymfedém

 • lymphedem praecox,
 • lymphedem tardum,
 • lymphedem kombinovaný s genetickou vadou

b) sekundárny lymfedém

 • po operácii prsníka a po ožiarení,
 • postraumatické stavy,
 • pooperačné stavy,
 • reumatická chronická polyartritída, morbus Bechterov, koxartróza,
 • akné, erysipel /ruža/ po odznení akútnej fázy,
 • obstipácia /zápcha/,
 • posttrombotický syndróm /trvalá slabosť žíl/,
 • pozápalové opuchy,
 • sekundárne opuchy tváre, hrudníka, brucha, či genitálu,
 • v rámci športovej rehabilitácie,
 • u profesií s nadmernou záťažou dolných končatín (predavačky, baletky,...)
 • celková kozmetická starostlivosť

Kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže

ML ma aj svoje obmedzenia, ktore rozdeľujeme do troch kategórií:

Kontraindikácie absolútne:

 • malígne nádorové ochorenia a s výnimkou paliatívnej terapie,
 • akútne infekkcie (mykotické, bakteriálne, vírusové),
 • dekompenzovaná srdcová insuficiencia,
 • hnisavé rany.

Relatívne kontraindikácie:

 • kompenzovaná srdcová insuficiencia,
 • chronické štádium asthma bronchiale, či chronická bronchitída,
 • hypotenzia,
 • hypertyreóza - Basedowa choroba,

Miestne kontraindikácie:

 • akútne venózne trombózy a tromboflebitídy,
 • kožné zmeny nejasnej etiológie,
 • syndróm karotického sínusu
 • pre brušnú drenáž sú kontraindikáciou menštruačné ťažkosti a tehotenstvo, spastická obstipácia /kŕčovitá zápcha/, ulcerózna kolitída, akútne ochorenia panvy, brucha a všetky nevyjasnené problémy v brušnej dutine.

 

TOPlist
aktualizované: 19.03.2019 10:05:00