Havajská LOMI-LOMI masáž

Havajská LOMI-LOMI masáž

Ho´omoe wai kahi ke kao´o – spoločne cestujeme rovnako , ako voda plynie jedným smerom.

LOMI LOMI je originálna masáž z havajských ostrovov. Kombinácia veľmi jemných a plynulých masážnych techník ju zaraďuje medzi najobľúbenejšie spôsoby odpočinku. Pri havajskej masáži dochádza k harmonizácii tela a duše.

Táto masáž je založená na dlhých, plynulých pohyboch a energia se tak prelieva v pravidelnom rytme. Masér pri nej využíva nielen prsty a dlane, ale aj predlaktie a lakte. Môžu byť použité aj nahriate kamene. Dochádza k hlbokej relaxácii, prepojenie úrovne telesnej s mentálnou a psychickou. Je neobyčajne účinná, uvoľňuje svalové spasmy a odlahčuje bolesti. Masáž Lomi-lomi je označována za perlu mezi masážami a niekedy je tiež nazývaná „Loving Hands“ (milujúce ruky). Havajské slová môžu mať viac významov. Lomi se prekladá ako masírovať, drhnuť, trieť. V súlade s moderným chápaním je ve svete považovaná za masáž liečebnú. Pôvodná masáž bola rešpektovanou súčásťou života obyvateľov starej Havaje a bola praktizovaná:

  1. ako súčásť liečebných praktík domorodých liečiteľov aj v praxi doktorov medicíny
  2. ako samozrejmá súčásť luxusného života vládnucej triedy
  3. ako liečebná v okruhu bežnej rodiny

Znalosti techniky masáže sa odovzdávali v rodinách z generácie na generáciu a pretože patrila k ľudovým praktikám, vyvinulo se mnoho variant odlišných podľa rodiny, oblasti, či ostrova.

 

História Lomi-Lomi masáže

Lomi-lomi masáž je súčásťou havajskej kultúry od nepamäti, i keď nie je celkom upresnené obdobie jeho počiatkov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa na Havaj dostala vďaka dávnym moreplavcom z ostrovou Tahiti, či Marquézskych ostrovov. V priebehu času se na Havaji vyvinula v jedinečnú techniku, ktorú si dopriali králi aj obyčajný ľud. Každá rodina vyššej vrstvy si udržiavala osobného maséra, ktorý patril medzi uznávaných ľudí.

Pôvodní obyvatelia Havaja, vzdialení tisícky kilometrov od najbližšieho kontinentu vďaka svojej izolácii vytvorili unikátní prístup k životu a svetu. Vyvinuli svoju vlastnú filozofiu, nazývanú HUNA, ktorej základným predpokladem je, že všetko hľadá harmóniu a lásku. Tiež vďaka nej dosiahli vynikajúce schopnosti v oblasti liečenia a urovnávania vzľahov. Uzdravovanie je výsledkem lásky prijímanej aj dávajúcej, pričom pod pojmem láska sa tu rozumie tolerancia, odpustenie, spolupatričnosť, úcta, modlitba, súcit a hlboké pochopenie. Lomi-lomi masáž je prirozenou súčásťou tejto filozofie a všetky tieto prvky majú byť obsiahnuté aj v masáži.

 

Hawajská filozofia HUNA - škola života, volne preložené ako:

 „ Očiam nepoznané, viditeľné len srdcom "

Táto filozofia obsahuje sedem princípov Huna:

  • IKE - Svet je to, čo si myslíme, že je.

Fakty si môžeme vyfotografovať alebo natočiť na video. Všetko ostatné je už len naša interpretácia. Všetko je relatívne, pravda je relatívna, subjektívne vnímanie, pocity - každý sme originál, každý máme svoju vlastnú cestu, neexistuje úplne rovnaká masáž prevedená od dvoch rôznych masérov.

  • KALA - Nie sú žiadne obmedzenia.

Žiadne skutočné alebo absolútne hranice neexistujú,  taktiež neexistujú  žiadne obmedzenia len tie, ktoré si vlastným myslením vytvoríme, len my sa obmedzujeme

  • MAKIA - Energia prúdi tam, na čo sa sústreďujeme.

V stopách našich myšlienok kráča energia - v rovnakom smere, kvalite, vytrvalosti. Ak sa sústreďujeme na pozitívne veci, viac pozitívneho vidíme a priťahujeme. Nemyslieť na nič iné, ako na to čo robíme.

  • MANAVA - Teraz je okamih moci.

Teraz som pri sile, teraz je okamih moci. Minulosť bola, budúcnosť príde ale teraz je okamih jediný, s ktorým môžeme niečo urobiť. Je dôležité žiť v prítomnom okamihu. Čo sa stalo, už nie je, čo príde, ešte sa nestalo.

  • ALOHA - Milovať znamená byť šťastný.

Volím šťastie, teda milujem – zdieľam, teda som. Starí Havajci sa netrápili otázkami Milujem ho? Miluje ma? Pocit šťastia im bol v tú pravú chvíľu odpoveďou.  Miluj blížneho svojho ako seba samého. Ako môžem pomôcť iným, keď nedokážem pomôcť sebe.

  • MANA - Všetka sila pochádza z vnútra.

 Akákoľvek moc a sila  pochádza z vnútra vo svojom vnútri máme všetko, čo potrebujeme. Nenechajme sa zablokovať výchovou, okolnosťami ani prostredím. Robte všetko podľa toho, čo vám hovorí srdiečko - tam sa nachádza najčistejšia čistota. 

  • PONO - Účinnosť je mierou pravdy.

Moja pravda sa prejaví na výsledku. A vždy je ešte iná cesta. Účinnosť je mierou pravdy. Ak od života nedostávame to, čo by sme si priali, zmeňme svoje myslenie. 

 

Zmysel celej filozofie spočíva v tom, že sa všetko snaží vrátiť do harmónie a lásky.

Nestačia len "milujúce ruky" je potrebné vlastniť "milujúce srdce".

Každý pohyb, každý dotyk sú naplnené láskou.

 

Masáž sa nedoporučuje:

Pri kŕčových žilách, pri kožných ochoreniach, pri závažných ochoreniach srdca, pri zápale kľbov.

TOPlist
aktualizované: 14.11.2019 21:36:55